POGODBENE KLAVZULE

Registracija – Pošiljanje te zahteve za registracijo, ki je v celoti izpolnjena in podpisana s strani imetnika, po e-pošti na naslov adr@solapob, Vam bo poslalo potrditveno e-sporočilo.

Načini plačila – Plačilo boste morali opraviti prek bančnega nakazila na spodnji tekoči račun v roku 5 dni pred začetkom tečaja. Kopijo bančnega nakazila morate poslati po elektronski pošti na naslov adr@solapob.si

Banka: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14,
6502 Koper – Slovenija

IBAN: SI56 1010 0004 5431 303
SWIFT/BIC: BAKOSI2X
Na ime: POB d.o.o., Cesta 25. junija 1N, 5000 Nova Gorica
Davčna številka: SI87610108
Vpisana v register podjetji:: 3388298OOO
Namen plačila: »Ime udeleženca tečaja«

Sprememba programa – Pridržujemo si pravico do odložitve ali odpovedi načrtovanega tečaja, pri čemer bomo udeležence obvestili po faksu, telefonu ali e-pošti v 5 delovnih dneh pred datumom začetka tečaja. V tem primeru bo POB d.o.o. povrnila prejeti znesek brez dodatnih stroškov. Tudi po začetku tečaja si prav tako pridržujemo pravico, da zaradi organizacijskih razlogov spremenimo program, lokacijo in časovni razpored tečaja ter, da navedene inštruktorje nadomestimo z drugimi enakovredne strokovni ravni.

Odpovedi – Morebitne odpovedi udeležencev tečaja lahko sporočite v roku 10 delovnih dneh pred datumom začetka tečaja. V tem primeru bo POB d.o.o. povrnila celoten plačani znesek. Za odpovedi po tem roku povračilo stroškov ni predvideno. S predložitvijo dokumentacije, ki potrjuje odsotnost iz resnih razlogov, bodo vsa morebitna povračila ovrednotena tudi po omenjenem 10-dnevnem roku.

Zasebnost – V skladu s 13. člena Zakonske uredbe št. 196/2003 Vas obveščamo, da se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali tudi s pomočjo elektronskih orodij, neposredno in/ali prek tretjih oseb izključno za pripravo seznama udeležencev v zadevnem tečaju zaradi računovodskih stroškov v zvezi z deležem udeležbe in za pošiljanje informativnega gradiva o pobudah POB d.o.o